Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Změna nastavení obrazovky Rychlý přehled telefonu

background image

Změna nastavení obrazovky Rychlý přehled telefonu
Když telefon nepoužíváte aktivně, přejde displej kvůli šetření energií do pohotovostního

režimu. S funkcí Obrazovka Rychlého přehledu můžete snadno zkontrolovat čas, a to i v době,

kdy je zhasnut displej.
Obrazovku Rychlý přehled nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > Obrazovka Rychlého přehledu.

2. Nastavte možnost Obrazovka Rychlého přehledu na hodnotu vždy zapnuto.

Tip: Telefon můžete snadno probudit i v případě, kdy je obtížně přístupný vypínač,

například v držáku do auta. Stačí poklepat na displej. Poklepání nepodporují všechny

telefony. Dostupnost zjistíte na stránce www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

35

background image

Zapnutí nebo vypnutí funkce poklepání

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

dotykové ovládání. Nastavte možnost Probuzení na hodnotu Zapnuto

nebo Vypnuto

.