Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Přizpůsobení tónů telefonu

background image

Přizpůsobení tónů telefonu
Chcete změnit tóny upozornění používané telefonem například pro volání, zprávy a další

události? Případně do sbírky přidat vlastní tóny z oblíbené skladby?
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > vyzváněcí tóny+zvuky.

2. Vyberte typ vyzváněcího tónu nebo upozornění, které chcete změnit. Poté vyberte zvuk.

Chcete-li si poslechnout, zda se vám vyzváněcí tón líbí, klepněte na možnost .

Tip: Chcete pro některý kontakt nastavit určitý vyzváněcí tón, abyste hned poznali, kdo

volá? Upravte údaje o kontaktu v centru Lidé.

Změna tónu zprávy nebo jiných zvuků upozornění

Klepněte na možnost spravovat zvuky aplikací, klepněte na požadovanou aplikaci a vyberte

zvuk upozornění.
Přidávání nových vyzváněcích tónů z počítače do telefonu

Kabelem USB připojte telefon k počítači a ve správci souborů v počítači přesuňte požadovanou

skladbu do složky vyzváněcích tónů v telefonu. V počítači musí být systém Windows Vista,

Windows 7, Windows 8 nebo novější.
Chcete-li skladbu nastavit jako vyzváněcí tón, klepněte v zobrazení vyzváněcí tóny+zvuky na

možnost Vyzváněcí tón a v části Vlastní klepněte na skladbu.
Skladbu můžete jako vyzváněcí tón použít v případě, že není chráněna systémem pro správu

digitálních práv DRM a je menší než 30 MB.

Tip: Chcete vytvářet vlastní unikátní vyzváněcí tóny? Klepněte na možnost Store a

stáhněte si aplikaci Tvůrce vyzváněcích tónů.