Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Snadnější využívání telefonu

background image

Snadnější využívání telefonu
Zvětšte si písmo a přehlédnete obrazovku snadněji. Telefon můžete používat i s textovým

telefonem.
1. Přejeďte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ.

2. Klepněte na možnost usnadnění přístupu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

38

background image

Změna velikosti písma

Klepněte na posuvník Velikost textu.
Zapnutí vysokého kontrastu

Nastavte možnost Vysoký kontrast na hodnotu Zapnuto

.

Zvětšení obrazovky

Nastavte možnost Lupa obrazovky na hodnotu Zapnuto

a dvěma prsty poklepejte na

displej. Když používáte funkci lupy, můžete obrazovkou pohybovat pomocí dvou prstů.

Chcete-li zvětšení ukončit, poklepejte dvěma prsty na displej.

Používání telefonu s textovým telefonem TTY/TDD

Nastavte možnost Textový telefon na hodnotu úplný.
Dostupné režimy TTY/TDD se mohou u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.