Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Šetření nákladů na datový roaming

background image

Šetření nákladů na datový roaming

Chcete ušetřit na účtech za telefon? Na nákladech za datový roaming můžete ušetřit, když

změníte nastavení mobilních dat. Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích,

které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k internetu při

roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

Poskytovatel síťových služeb vám může účtovat pevný datový paušál nebo můžete platit podle

využívání služby. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítí Wi-Fi,

mobilních dat a stahování e-mailů.
Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je

k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.
Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost .
1. Ujistěte se, že je možnost Wi-Fi sítě nastavena na hodnotu Zapnuto

.

2. Vyberte připojení, které chcete použít.
Ukončení mobilního datového připojení

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

mobilní síť+SIM a nastavte možnost Datové připojení na hodnotu Vypnuto

.

Tip: Používání datových přenosů můžete sledovat také v aplikaci inteligentní data.

Ukončení datového roamingu

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

mobilní síť+SIM a nastavte možnost Možnosti dat při roamingu na hodnotu nepoužívat

roaming.
Méně časté stahování e-mailů

Ve všech nastavených schránkách klepněte na možnost

> nastavení > nastavení

synchronizace a nastavte frekvenci synchronizace.