Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Připojení k síti Wi-Fi

background image

Připojení k síti Wi-Fi
Připojení k síti Wi-Fi nabízí jednoduchý přístup k internetu. Když jste na cestách, můžete se

připojovat k sítím Wi-Fi na veřejných místech, například v knihovnách a internetových

kavárnách.
Telefon v pravidelných intervalech kontroluje dostupná připojení a upozorňuje vás na ně.

Oznámení je krátce zobrazeno v horní části obrazovky. Chcete-li přejít ke správě připojení Wi-

Fi, vyberte upozornění.
Přejeďte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost .
1. Nastavte možnost Wi-Fi sítě na hodnotu Zapnuto

.

2. Vyberte připojení, které chcete použít.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

120

background image

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku v horní části displeje zobrazena ikona

.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou

k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.

Poznámka: Používání sítí Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU

smíte sítě Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA

a v Kanadě smíte pouze v budovách používat sítě s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další

informace získáte u místních úřadů.

Ukončení připojení

Nastavte možnost Wi-Fi sítě na hodnotu Vypnuto

.

Tip: Telefon se k síti Wi-Fi automaticky připojuje znovu. Chcete-li změnit dobu

automatického opakování připojení nebo funkci Wi-Fi zapnout ručně, klepněte na

možnost Znovu zapnout Wi-Fi a vyberte požadovanou možnost.