Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Využívání bezpečného připojení k síti VPN

background image

Využívání bezpečného připojení k síti VPN

Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat

připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Sítě VPN můžete využívat i pro soukromé účely.
O údaje o konfiguraci sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně si z webu Store

stáhněte aplikaci pro svou službu VPN a najděte si další informace na webu dané služby.
Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

VPN a nastavte možnost Stav na hodnotu Zapnuto

.

1. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na možnost .

2. Nastavte možnost Připojovat automaticky na hodnotu Zapnuto

.

3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

119

background image

Telefon se v případě potřeby automaticky připojí k síti VPN.

Tip: Chcete-li změnit nastavení mobilního datového připojení a roamingu pro síť VPN,

klepněte na možnost možnosti.

Úpravy profilu VPN

Přidržte profil, klepněte na možnost upravit a podle potřeby změňte údaje.
Odstranění profilu VPN

Klepněte na profil, přidržte na něm prst a klepněte na možnost odstranit.
Přepnutí na ruční připojení k síti VPN

Klepněte na profil, přidržte na něm prst a klepněte na možnost přepnout na ruční. Klepnutím

na profil se připojte k síti VPN.