Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zálohování a obnovování dat v telefonu

background image

Zálohování a obnovování dat v telefonu
Vždy může dojít k nehodě – nastavte si tedy telefon tak, aby zálohoval nastavení, například

rozložení obrazovky, i další obsah na účet Microsoft.
Chcete-li telefon zálohovat, musíte mít účet Microsoft.
1. Přejeďte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

zálohování.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

125

background image

2. Pokud vás o to telefon požádá, přihlaste se k účtu Microsoft.

3. Vyberte, který obsah chcete zálohovat, a jakým způsobem. Telefon můžete nastavit tak, aby

automaticky zálohoval seznam aplikací, nastavení a textové zprávy. K automatickému

zálohování videosouborů a fotografií v nejlepší kvalitě do služby OneDrive v budoucnosti

potřebujete připojení k síti Wi-Fi.

Tip: Kontakty a události kalendáře nemusíte zálohovat samostatně. Telefon je

automaticky zálohuje a synchronizuje s vaším účtem Microsoft.

Pokud některé stažené aplikace nejsou v záloze zahrnuty, můžete si je znovu stáhnout z webu

Store (pokud jsou stále k dispozici). Služba Store si pamatuje aplikace, které jste již zakoupili,

nemusíte za ně platit znovu. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace

získáte u poskytovatele síťových služeb.
Zálohy telefonu nejsou zobrazeny v hlavním zobrazení aplikace OneDrive, ale najdete je

v nastavení aplikace OneDrive. Zálohované kontakty najdete na stránce people.live.com

a události kalendáře na stránce calendar.live.com.
Informace o zabezpečení dat ve službě OneDrive najdete na stránce

windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.
Chcete-li zálohovat jiný obsah, například hudbu, připojte telefon k počítači a postupujte podle

pokynů zobrazených v počítači. Máte dvě možnosti: synchronizovat obsah mezi telefonem

a počítačem aplikací Windows Phone pro stolní počítače nebo přetáhnout obsah z telefonu

do počítače ve správci souborů v počítači, například v aplikaci Průzkumník Windows.
Zálohování dříve pořízených fotografií do služby OneDrive

Klepněte na možnost Fotky > , vyberte fotografie nebo alba, které chcete odeslat, klepněte

na možnost > OneDrive, vyberte, kam chcete fotografie odeslat, a°klepněte na možnost

.

Chcete-li si zálohované fotografie prohlédnout, přihlaste se v libovolném zařízení k účtu

OneDrive a podívejte se do složky, do které jste fotografie uložili.
Obnovení zálohovaných dat

Zálohovaná data můžete obnovit po obnovení nebo aktualizaci softwaru telefonu nebo při

nastavování nového telefonu. Přihlaste se k účtu Microsoft a postupujte podle pokynů

uvedených v telefonu. Pro resetování telefonu přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů

a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > o systému > obnovit tovární nastavení

telefonu. Resetováním obnovíte nastavení z výroby a vymažete veškerý osobní obsah. Po

přihlášení ke svému účtu Microsoft však můžete obnovit zálohovaná data.