Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Nastavení telefonu do režimu pro řidiče

background image

Nastavení telefonu do režimu pro řidiče
Režim pro řidiče minimalizuje vyrušování při řízení a nechá vás soustředit se na cestu.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > režim v autě > další.

2. Chcete-li telefon nastavit tak, aby ignoroval hovory, nastavte možnost Odmítat volání na

hodnotu Zapnuto

. Chcete-li telefon nastavit tak, aby ignoroval textové zprávy, nastavte

možnost Odmítat SMS na hodnotu Zapnuto

.

3. Klepněte na možnost další.

4. Chcete-li při příchozím volání nebo SMS odeslat automatickou textovou zprávu

s vysvětlením, proč nemůžete reagovat nastavte možnost Textové odpovědi na volání,

Textové odpovědi na SMS nebo obě možnosti na hodnotu Zapnuto

. Chcete-li upravit

text zprávy, klepněte do pole s textem.

5. Klepněte na možnost další > přidat zařízení a klepněte na zařízení Bluetooth, které

k telefonu připojujete při řízení, například na náhlavní soupravu.
Režim pro řidiče se spustí automaticky po připojení příslušného zařízení Bluetooth k telefonu.