Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Nastavení automatického zamykání telefonu

background image

Nastavení automatického zamykání telefonu
Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte kód zámku a nastavte telefon tak, aby se

automaticky zamknul, když ho nebudete používat.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > zamykací obrazovka.

2. Nastavte možnost Heslo na hodnotu Zapnuto

a napište kód zámku (nejméně 4

číslice).

3. Klepněte na možnost Požadovat heslo za a nastavte dobu, po které se telefon automaticky

zamkne.
Kód zámku uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zámku

zapomenete a nedokážete si na něj vzpomenout nebo pokud příliš mnohokrát zadáte

nesprávný kód, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky

a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte v nejbližším

středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.
Odemknutí telefonu

Stiskněte vypínač, přetáhněte zamknutou obrazovku nahoru a napište kód zámku.
Změna bezpečnostního kódu

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

zamykací obrazovka > změnit heslo.