Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pro vaši bezpečnost

background image

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné,

protizákonné či proti místním předpisům.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO
V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj

způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti

zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za

pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení.

Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit

jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Microsoft

Mobile pro použití s tímto přístrojem. Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných

výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru micro USB

v přístroji. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU
Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.
SKLENĚNÉ SOUČÁSTI
Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo

bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije,

nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z

přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním

pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH
Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš

hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

5