Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zapnutí služby zjišťování polohy

background image

Zapnutí služby zjišťování polohy

Pomocí mapových aplikací můžete zjistit, kde se nacházíte, a ukládat místo k pořizovaným

fotografiím. Aplikace vám podle informací o místě, kde se nacházíte, mohou nabízet širokou

škálu služeb.
1. Přejeďte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ.

2. Klepněte na možnost zjišťování polohy a nastavte možnost Zjišťování polohy na hodnotu

Zapnuto

.