Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Metody určování polohy

background image

Metody určování polohy

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí metod GPS, GLONASS, A-GPS,

Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky).
Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte,

na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o místě nemusí být

k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí. Informace o ochraně osobních údajů při

využívání způsobů určování polohy najdete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů

společnosti Microsoft Mobile.
Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) a další podobná rozšíření systémů GPS a GLONASS načítají

informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá při výpočtu aktuální polohy.
Služba A-GPS a další rozšíření systémů GPS a GLONASS mohou vyžadovat přenosy malých

množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například

na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení.
Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou

k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.

Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítí Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout

v nastavení telefonu.

Poznámka: Používání sítí Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU

smíte sítě Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

94

background image

a v Kanadě smíte pouze v budovách používat sítě s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další

informace získáte u místních úřadů.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě satelitního

připojení.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

95