Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Přenesení obsahu do nového telefonu Lumia

background image

Přenesení obsahu do nového telefonu Lumia
Fotografie, videa a další důležitý obsah můžete snadno přenést ze starého telefonu do nového.
Tyto pokyny se nemusejí týkat všech modelů telefonů a výrobců.
Před přenosem možná budete muset do telefonu nebo do počítače nainstalovat některé

aplikace. Podle požadovaných instalací a objemu přenášeného obsahu může přenášení

určitou dobu trvat.
Některé formáty souborů nemusejí být přeneseny. Některé aplikace nezávislých výrobců

mohou převádět soubory do formátů, které přenést lze.
Další informace najdete na webu www.microsoft.com/mobile/switch-easy.