Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Přenášení obsahu přes účet Microsoft

background image

Přenášení obsahu přes účet Microsoft
Pokud má váš starý telefon systém Windows Phone, nabízí nejjednodušší způsob přenosu

kontaktů, kalendáře a textových zpráv do nového telefonu Lumia účet Microsoft.
Pokud zatím v novém telefonu Lumia nemáte účet Microsoft nastaven, přejeďte na úvodní

obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > e-mail+účty > přidat

účet a podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Microsoft.
1. Chcete-li vybrat obsah, který chcete zálohovat na účet Microsoft, klepněte v předchozím

zařízení se systémem Windows Phone na možnost Nastavení > zálohování.
Kontakty a kalendář budou automaticky zálohovány na účet Microsoft.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

18

background image

2. V novém telefonu Lumia se přihlaste ke svému účtu Microsoft. Kontakty, kalendář a textové

zprávy budou automaticky přeneseny do nového telefonu Lumia.