Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Posílání zpráv

background image

Posílání zpráv
Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.
1. Klepněte na možnost Zprávy.

2. Klepněte na možnost .
Když po zahájení psaní zprávy přejdete do jiné aplikace, můžete v psaní zprávy po návratu do

aplikace Zprávy pokračovat. Klepněte na možnost

> koncepty. Po odeslání bude

koncept zprávy odstraněn.

Tip: Pokud máte telefon se dvěma SIM kartami, můžete vybrat SIM kartu, kterou chcete

pro poslání zprávy použít. Klepněte na možnost

. Používání dvou SIM karet

nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost nebo začněte psát

jméno. Můžete také napsat telefonní číslo.

Tip: Chcete-li přidat několik příjemců, klepněte na možnost > , vyberte požadované

příjemce a klepněte na možnost .

4. Klepněte do pole pro zprávu a napište zprávu.

Tip: Chcete-li přidat smajlík, klepněte na možnost .

5. Chcete-li přidat přílohu, například fotografii, klepněte na možnost a vyberte přílohu.

6. Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na možnost .

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

69

background image

Pokud multimediální zprávu nelze odeslat, zkontrolujte zda:

vaše smlouva s operátorem podporuje multimediální zprávy,

máte zapnuté datové připojení. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na

možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > mobilní síť+SIM a nastavte možnost Datové

připojení na hodnotu Zapnuto

.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy

mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.
Předání zprávy

V aplikaci vlákna klepněte na konverzaci, přidržte zprávu, kterou chcete předat, a°klepněte

na možnost předat dál.
Než zprávu předáte dál, můžete ji upravit nebo přidat či odebrat přílohy.
Předávání více zpráv

V zobrazení vlákna klepněte na konverzaci a°klepněte na možnost

> vybrat zprávy,

klepněte na políčka u jednotlivých zpráv a°klepnutím na možnost přidejte příjemce.