Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Odeslání zprávy skupině

background image

Odeslání zprávy skupině
Potřebujete nějakou zprávu poslat celé skupině lidí? V centru Lidé vytvořte skupinu, jejíž

členům budete moci snadno poslat zprávu nebo e-mail.
Klepněte na možnost Lidé a přejeďte na možnost prostory.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

71

background image

1. Klepněte na skupinu a klepněte na možnost poslat SMS nebo odeslat e-mail.

2. Napište a pošlete zprávu.

Tip: Chcete-li vytvořit skupinu, klepněte na možnost > Skupina.