Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Volání do hlasové schránky

background image

Volání do hlasové schránky
Pokud jste příchozí hovory přesměrovali do hlasové schránky, můžete do schránky zavolat

a poslechnout si zprávy, které vám přátelé zanechali.
1. Klepněte na možnost .

2. Klepněte na možnost . Pokud používáte vizuální schránku, zobrazte přejetím vpravo

seznam hlasových zpráv. Pokud vás telefon vyzve, zadejte heslo hlasové schránky, které jste

dostali od poskytovatele síťových služeb.

3. Zprávy v hlasové schránce si můžete poslechnout, odpovědět na ně nebo je odstranit.

Můžete také nahrát úvodní zprávu.
Další informace o dostupnosti služby hlasové schránky a o nastavení doby do přesměrování

zjistíte u poskytovatele síťových služeb.