Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Funkce čekání hovorů

background image

Funkce čekání hovorů
Někdo vám volá, když už mluvíte s někým jiným? Funkce čekání hovoru vám pomůže volání

přijmout nebo jeden z hovorů přidržet.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > síť+ > nastavit.

2. Pokud máte telefon na dvě SIM karty, klepněte na požadovanou SIM kartu. Používání dvou

SIM karet nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

3. Nastavte možnost Další hovor na lince na hodnotu Zapnuto

.

Přidržení prvního hovoru a přijmutí druhého

Klepněte na možnost PŘIJMOUT.
Ukončení prvního hovoru a přijmutí druhého

Klepněte na možnost ukončit hovor a přijmout.
Ignorování nového hovoru

Klepněte na možnost ODMÍTNOUT.
Přidržení jednoho hovoru a volání na jiné číslo

Klepněte na možnost PŘIDRŽET > PŘIDAT HOVOR a zavolejte lidem, kterým chcete volat.
Přepínání mezi hovory

Klepněte na možnost KLEPNUTÍM PŘEPNETE HOVOR.