Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Posílání e-mailů

background image

Posílání e-mailů
Nenechejte si e-maily nahromadit. V telefonu můžete číst a psát e-maily i na cestách.
1. Klepněte na možnost .

2. Klepněte na možnost a na účet (pokud máte propojené složky s doručenou poštou).

3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost nebo začněte psát

jméno. Můžete také napsat adresu.

Tip: Chcete-li některého příjemce odebrat, klepněte na jeho jméno a klepněte na

možnost Odebrat.

4. Napište předmět a zprávu.

Tip: Telefon vám může pomoci při rychlejším psaní e-mailů. Při psaní navrhuje možná

další slova doplňující větu. Chcete-li některé slovo přidat, klepněte na návrh. Chcete-li si

seznam projít, přejeďte přes návrhy. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

5. Chcete-li přiložit fotografii, klepněte na možnost .

Tip: Během psaní e-mailu také můžete pořídit novou fotografii. Klepněte na možnost

, vyfotografujte snímek a klepněte na možnost přijmout.

6. Zprávu odešlete klepnutím na možnost .
Posílání dokumentů Office

Klepněte na možnost Office, klepněte na dokument, který chcete poslat, klepněte na

možnost

> sdílet... a vyberte požadovaný e-mailový účet.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

76