Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Přidávání a odstraňování schránek

background image

Přidávání a odstraňování schránek
Pokud pro práci a volný čas používáte různé e-mailové adresy, není to problém – v telefonu

můžete zadat několik schránek.
Přidání první schránky
Chcete-li si v telefonu nastavit e-mail, musíte být připojeni k internetu.
Pokud jste se při prvním spuštění nepřihlásili k účtu Microsoft, můžete tak učinit nyní. Když

do telefonu přidáte účet Microsoft, bude automaticky přidán i e-mailový účet.
1. Klepněte na možnost .

2. Klepněte na účet a napište své uživatelské jméno a heslo.

3. Klepněte na možnost přihlásit se.

Tip: Podle typu e-mailového účtu můžete do telefonu synchronizovat i jiné položky než

jen e-maily, například kontakty a kalendář.

Pokud nastavení e-mailu nenajde telefon sám, může pomoci funkce rozšířené nastavení.

Musíte znát typ e-mailového účtu a adresy serverů pro příchozí a odchozí poštu. Tyto

informace získáte u poskytovatele e-mailových služeb.
Chcete-li se o nastavování různých e-mailových účtů dozvědět více, přečtěte si část Postupy

na webu www.windowsphone.com.
Přidání schránky později

Ve schránce klepněte na možnost

> přidat e-mailový účet a na účet a přihlaste se.

Tip: Chcete-li do telefonu přidat pracovní poštu, kontakty a kalendář aplikace Exchange,

vyberte účet Exchange, napište svou pracovní e-mailovou adresu a heslo a klepněte na

možnost přihlásit se.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

74

background image

Nová schránka bude zobrazena jako nová dlaždice na úvodní obrazovce.
Odstranění schránky

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

e-mail+účty. Klepněte na schránku a přidržte na ní prst a klepněte na možnost odstranit.
První schránku Microsoft, se kterou jste se přihlásili, nemůžete odstranit. V takovém případě

musíte restartovat telefon.