Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Přidání schránky Exchange do telefonu

background image

Přidání schránky Exchange do telefonu
Chcete mít služební poštu, kontakty a kalendář stále s sebou, ať již sedíte u počítače nebo jste

na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem

Microsoft Exchange.
Schránku Exchange můžete nastavit pouze v případě, že vaše společnost používá server

Microsoft Exchange. Kromě toho musí správce informačních technologií ve firmě aktivovat

pro váš účet nástroj Microsoft Exchange.
Před zahájením instalace zkontrolujte, že máte připraveny následující údaje:
• Firemní e-mailová adresa
• Název serveru Exchange (zjistíte v IT oddělení společnosti)
• Název síťové domény (zjistíte v IT oddělení společnosti)
• Heslo do kancelářské sítě
Podle konfigurace serveru Exchange může být nutné zadávat při instalaci další informace.

Pokud nemáte k dispozici správné informace, obraťte se na IT oddělení společnosti.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > e-mail+účty.

2. Klepněte na možnost přidat účet > Exchange.

3. Napište e-mailovou adresu a heslo ke schránce Exchange a°klepněte na možnost přihlásit

se.
Při nastavování můžete určit, který obsah chcete synchronizovat se serverem a jak často.

Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení účtu Exchange.