Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Práce se služebním telefonem

background image

Práce se služebním telefonem

Firemní účet v telefonu vám pomůže při práci.
Pokud máte služební telefon, může vaše společnost vytvořit firemní účet, který zvyšuje

zabezpečení informací v telefonu, poskytuje vám přístup k vnitřním dokumentům nebo

informacím z firemní sítě a dokonce nabízí i aplikace nebo centra, která vám pomohou při

práci.
Pokud má vaše firma k dispozici aplikace, dostanete nabídku k jejich stažení ihned po přidání

firemního účtu do telefonu. Pokud některá aplikace není k dispozici až do nastavení účtu, firma

vám sdělí, jak ji můžete získat.
Firemní centrum slouží ke shromáždění všech firemních informací na jediném místě – může

jít o aktuality, vedení výdajů, aplikace či přístup do firemního obchodu. Instalace centra je

stejná jako instalace firemní aplikace – pokud je k dispozici, můžete si ho stáhnout po přidání

firemního účtu. Pokud vaše společnost připraví centrum až později, budete mít k dispozici jiný

způsob instalace.
Většina firemních účtů zahrnuje zásady. Firemní zásady umožňují přidat do telefonu

bezpečnostní prvky, které většinou chrání důvěrné nebo citlivé informace.
Chcete-li nastavit firemní účet, přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na

možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > pracoviště.
Další informace o řešeních pro firmy najdete na adrese aka.ms/businessmobilitycenter.