Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Procházení webu

background image

Procházení webu
Na co byste potřebovali počítač, když můžete internetem procházet v telefonu?

Tip: Pokud poskytovateli síťových služeb neplatíte datový paušál a chcete ušetřit

poplatky za přenosy dat, připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost Internet Explorer.

2. Klepněte na panel adres.

3. Napište webovou adresu.

Tip: Chcete-li rychle napsat příponu webové adresy, například .org, přidržte stisknuté

tlačítko přípony na klávesnici a klepněte na požadovanou příponu.

4. Klepněte na možnost

.

Tip: Chcete-li hledat v internetu, napište hledané slovo do panelu adres a klepněte na

možnost

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

97

background image

Zvětšení nebo zmenšení

Položte na displej dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

Tip: Můžete také poklepat na displej.