Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Добавяне на задача в списъка със задачи

background image

Добавяне на задача в списъка със задачи
Имате важни крайни срокове в работата, срок за връщане на книги в библиотеката или

други важни задачи, които не бива да забравяте? Можете да ги добавите в списъка си

със задачи и да ги отмятате, когато ги завършите. Ако имате определен краен срок,

задайте напомняне.
Докоснете Календар >

> задачи.

1. Докоснете и попълнете полетата.

2. За да добавите напомняне, превключете Напомняне на Вкл

и задайте датата и

часа за напомнянето.

3. Докоснете .

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

53

background image

Редактиране или изтриване на задача

Докоснете и задръжте върху задачата и докоснете редактирай или изтрий.

Съвет: Кипите от енергия? Или сте затрупани от задачи и нямате време за още?

Променете бързо часа на събитията – изтеглете ги напред или ги отложете във

времето, като докоснете и задържите върху задача и изберете желаната опция.

Маркиране на задача като приключена

Докоснете и задръжте върху задачата и докоснете завърши.